PERITO MORENO

PERITO MORENO PERITO MORENO

Built:
DWAT (t): 0
TEU: 1740
Homogen 14: 1290
Gears: 2 x 40 t
CHIQUITA TRADER

CHIQUITA TRADER CHIQUITA TRADER

Built: 2005
DWAT (t): 34393
TEU: 2490
Homogen 14: 1770
Gears: 3 x 45 t
CHIQUITA EXPRESS

CHIQUITA EXPRESS CHIQUITA EXPRESS

Built: 2005
DWAT (t): 34426
TEU: 2490
Homogen 14: 1770
Gears: 3 x 45 t
CAP ROBERTA

CAP ROBERTA CAP ROBERTA

Built: 2007
DWAT (t): 35471
TEU: 2872
Homogen 14: 2126
Gears: 3 x 40 t
ARICA

ARICA ARICA

Built: 2007
DWAT (t): 35358.8
TEU: 2872
Homogen 14: 2116
Gears: 3 x 40 t
CAP REINGA

CAP REINGA CAP REINGA

Built: 2008
DWAT (t): 35391
TEU: 2872
Homogen 14: 2116
Gears: 3 x 40 t
CAP RICARDA

CAP RICARDA CAP RICARDA

Built: 2008
DWAT (t): 35555.7
TEU: 2872
Homogen 14: 2116
Gears: 3 x 40 t
CAP ROCA

CAP ROCA CAP ROCA

Built: 2009
DWAT (t): 34700
TEU: 2872
Homogen 14: 2116
Gears: 3 x 40 t
ANGELES

ANGELES ANGELES

Built: 2010
DWAT (t): 35376.8
TEU: 2872
Homogen 14: 2116
Gears:
ANGOL

ANGOL ANGOL

Built: 2010
DWAT (t): 35445.7
TEU: 2872
Homogen 14: 2114
Gears:
NEWARK

NEWARK NEWARK

Built: 2006
DWAT (t): 44132.9
TEU: 3398
Homogen 14: 2430
Gears:
NORO

NORO NORO

Built: 2007
DWAT (t): 44164.8
TEU: 3398
Homogen 14: 2430
Gears:
NELSON

NELSON NELSON

Built: 2007
DWAT (t): 44239
TEU: 3398
Homogen 14: 2430
Gears:
NATAL

NATAL NATAL

Built: 2007
DWAT (t): 44239
TEU: 3398
Homogen 14: 2430
Gears:
TRF PRAIA

TRF PRAIA TRF PRAIA

Built: 2009
DWAT (t): 41996.7
TEU: 3534
Homogen 14: 2357
Gears:
TRF PARTICI

TRF PARTICI TRF PARTICI

Built: 2010
DWAT (t): 41974.1
TEU: 3534
Homogen 14: 2357
Gears:
TRF PESCARA

TRF PESCARA TRF PESCARA

Built: 2010
DWAT (t): 42011.5
TEU: 3534
Homogen 14: 2357
Gears:
BERMUDA

BERMUDA BERMUDA

Built: 2010
DWAT (t): 52382.8
TEU: 4360
Homogen 14: 2795
Gears:
BAHAMAS

BAHAMAS BAHAMAS

Built: 2010
DWAT (t): 52315
TEU: 4360
Homogen 14: 2795
Gears:
ZIM MOSKVA

ZIM MOSKVA ZIM MOSKVA

Built: 2009
DWAT (t): 52315.5
TEU: 4360
Homogen 14: 2795
Gears:
ZIM UKRAYINA

ZIM UKRAYINA ZIM UKRAYINA

Built: 2009
DWAT (t): 52316
TEU: 4360
Homogen 14: 2795
Gears:
MIAMI

MIAMI MIAMI

Built: 2007
DWAT (t): 68463.4
TEU: 5089
Homogen 14: 3376
Gears:
MEMPHIS

MEMPHIS MEMPHIS

Built: 2008
DWAT (t): 68618.2
TEU: 5089
Homogen 14: 3376
Gears:
CHICAGO

CHICAGO CHICAGO

Built: 2008
DWAT (t): 68411.1
TEU: 5089
Homogen 14: 3376
Gears:
MAERSK DHAHRAN

MAERSK DHAHRAN MAERSK DHAHRAN

Built: 2008
DWAT (t): 68578.8
TEU: 5089
Homogen 14: 3376
Gears:
ZIM NINGBO

ZIM NINGBO ZIM NINGBO

Built: 2009
DWAT (t): 108574
TEU: 8440
Homogen 14: 6340
Gears:
ZIM SAN DIEGO

ZIM SAN DIEGO ZIM SAN DIEGO

Built: 2010
DWAT (t): 108574
TEU: 8440
Homogen 14: 6340
Gears:
CCNI ARAUCO

CCNI ARAUCO CCNI ARAUCO

Built: 2015
DWAT (t): 113174
TEU: 9030
Homogen 14: 7340
Gears:
CCNI ANGOL

CCNI ANGOL CCNI ANGOL

Built: 2015
DWAT (t): 113213
TEU: 9030
Homogen 14: 7340
Gears:
CCNI ANDES

CCNI ANDES CCNI ANDES

Built: 2015
DWAT (t): 113213
TEU: 9030
Homogen 14: 7340
Gears:
ATACAMA

ATACAMA ATACAMA

Built:
DWAT (t): 112588
TEU: 9030
Homogen 14: 7340
Gears:
ZIM ANTWERP

ZIM ANTWERP ZIM ANTWERP

Built: 2009
DWAT (t): 116440
TEU: 10062
Homogen 14: 7346
Gears:
ZIM ROTTERDAM

ZIM ROTTERDAM ZIM ROTTERDAM

Built: 2010
DWAT (t): 116440
TEU: 10062
Homogen 14: 7346
Gears:
TIANJIN

TIANJIN TIANJIN

Built: 2010
DWAT (t): 116440
TEU: 10062
Homogen 14: 7346
Gears: