Type: ConBulker
Class: DNV GL
DWAT (t): 53021.5 t
CBF Grain: 64,231.50 m³
CBF Bale: 64,231.50 m³
TEU: 2033
Speed: 15 kn
Length: 196.3 m
Beam: 32.25 m
Gears: 4 x 45 t;
Yard: Zhejiang Shipping Group Zhoushan Wuzhou Ship Repairing & Bui
Built: 2010
All data without guarantee
ConBulker GMB ATHENA
ConBulker GMB ATHENA